„Феноменът“ Ванга

Като стане дума, че чудеса и ясновидство не съществуват често се споменава „феноменът Ванга“. Интересно е, че в руския нет има повече материали за Ванга отколкото в българския. Разбира се има и скептици. Логично.

Някои хора интерпретират предсказанието, че „Железни птици ще кълват братята американци и вълк ще вие в храстите“ като атентатите от 11-9 и представете си – Bush било храст и това било поразително пророчество – атентати със самолети по времето на Буш.

Междувпрочем, гответе се за трета световна война 2010, атентат срещу четирима държавни глави през 2008 не се случи.

По същата логика аз мога да предскажа, че „Железни гъсеници ще хапят братята араби“ и ще съм прав – пророчеството ми ще се сбъдва с всяко навлизане на  израелски танкове в палестина.

Ако предскажа „катаклизми“ винаги ще съм прав. Катаклизми винаги има и ще има. Войни? Не страдаме от липса на военни конфликти, така, че ако ви предскажа войни и размирици пак ще съм прав.

Човек е така устроен, че избира само нещата които се сбъдват от всички „пророчества“, а нещата, които не се сбъдват пренебрегва и забравя и по този начин създава феномени, които съществуват само в собствената му глава.  Когато повече хора започват да вярват в едно и също нещо вече се включват други психологически механизми, които ще разгледам в бъдеще. На тези механизми се дължат масовите самоубийства на секти и безчинствата на разбеснялата се тълпа. Тогава работата става сериозна.

Сега ставаше въпрос за Ванга. Спорен мен това е една жена, която е имала нужда от психиатър, а не от почитатели и последователи. Сериозно – погледнете какви глупости е говорила горката жена. И това ако не е болен мозък… „Третата планета от Земята“ Вамфим с прозрачните хора и техните невидими кораби и това че всочки планети били населени. Нямам думи – такива глупости че да се смаеш. А още по смайващо е, че възрастни хора, за които се предполага че са разумни седят и записват тези бълнуваници като че ли са манна небесна.

„Виждам ги от около една година време. Те са прозрачни. Изглеждат
така, както човек вижда образа си, отразен във вода. Облечени са в
дрехи като брони, които блестят като люспи на риба. Като че ли между
тях има и жени. Косите им приличат на водорасли и са меки като патешки
пух, обграждат главите им като ореол – понякога отзад имат нещо като
крила. Много често, като се прибирам в дома си в Петрич, ги намирам
насядали в стаите. „Говоря” с тях. Понякога отдалече, още преди да
стигна дворната врата, чувам бавни и протяжни звуци, нещо като
мелодия, като че ли хор пее псалми. Казват ми, че идват от земята
Вамфим, или поне аз го чувам така, и че тя е трета от Земята. Не ми
казват третата откъде, а и аз не мога да ги разбера. Не ми казват и с
каква цел идват тук. Понякога един от тях ме хваща за ръката и ме води
на тяхната земя. Тръгвам. Ходя по земя, „осеяна със звезди”. Като че
ли тъпча върху тях. Тези, които ме водят, се придвижват много бързо,
със скок. Отиват и се връщат. На тяхната земя всичко е много, много
красиво, има прекрасна природа, просто не може да се опише… Но не
знам защо никъде не виждам къщи.

И така нататък все в тоя дух….

Тези същества или пришълци, не знам как да ги нарека, са много строги.
Когато говорят, гласовете им кънтят като ехо. Понякога на ушите ми
слагат нещо като слушалки. Там, при тях, на тяхната земя, всичко е
много организирано и се работи много. Тези същества ми казват, че аз
съм най-пряката им връзка със Земята. Те общуват с единици хора от
нашата планета. Те ни контролират.
Не ми разрешават да говоря за онова, което чувам, нито за онова, което
виждам на тяхната земя.
Понякога някои от тях ми казват:
– Идваме за малко и трябва веднага да се връщаме. Много не искай от
нас и не ни питай, защото ни е забранено да казваме…
Един ден двама от тях поставиха две скулптури на техни, изглежда,
много известни мъже. Зная точното място, но не мога да ви го кажа къде
е.
Едната скулптура е на мъж, който седи замислен, като че ли е подпрял
главата си с ръка. Другата е на мъж, който е изправен и държи в
дясната си ръка някакъв уред, много слабо мога да го уподобя на
пистолет…
Когато слагаха скулптурите, единият от тези същества каза на другия:
– Не трябва ли да ги преместим малко по-встрани, за да не бъдат видени
от хората.
А другият му отговори:
– Не се страхувай, не виждаш ли, че те са слепи.“ (24 часа)

„Влязох вкъщи и седнах в средата на салона на долния етаж, а те
насядаха в кръг около мен. Бяха все възрастни мъже, по-скоро старци,
облечени в блестящи дрехи. Толкова силно блестяха, че салонът беше
като огрян от слънцето. Казаха ми: „Стани права и слушай, а ние ще ти
разказваме за бъдещето. Не бой се от нищо, защото пред твоята врата
има пазач – „железен стълб” (?). Казаха ми, че още не е дошло времето
да ви разкажа всичко, което споделят с мене. Но мога да ви цитирам ето
това: „Светът ще претърпи много промени. Ще се възкачва и слиза. И
равновесието ще настъпи тогава, когато ние започнем да говорим с
хората!”
И друго нейно изказване отпреди една година:
– Вие не виждате, но сега по небето има голямо движение на летателни
машини. Вътре обикновено летят по трима души и има много особени
уреди. Казват ми: „Готви се за голямо събитие”, но не ми обясняват
какво е то.“ (24 часа)

„На сите планети от нашата Вселена има разумен живот. И на Марс, и на
Сатурн – на сите. Дезинформират ни, оти сме на най-ниското ниво на
развитие. Страх ги е да не ги стъпкаме поради невежеството си. Ние, на
Земята, сме трето ниво. На най-високо ниво са съществата от Църната
планета. От Платоновата планета. Они са седмо ниво. Да не ти говоря за
другите дека са стигнали. У безпредела. От 26-то ниво имаш право на
прек контакт със Създателя. А от 33-то ниво можеш, ако искаш, да се
слееш с Него. Така Създателят, колкото по-старее, толкова по-млад
става.“

„На Земята са съществували много по-стари цивилизации от нашата, а в
Космоса съществува паралелно с нашия и много по-развит разум.
Човешката цивилизация е на равнището на „детската възраст“ на разума“

„Наблюдавах с голям интерес космонавтите от Земята, които първи
стъпиха на Луната. Но те не ви разказаха дори и колкото синапено
зрънце от онова, което всъщност видяха там…“

Какви са тези същества, които общуват с Ванга и често населяват нейния
дом? Според нея между тях съществувала някаква йерархия, защото има
„началници”, които идват по-рядко и обикновено когато трябва да
съобщават за изключителни събития или когато предстоят големи
катаклизми.
Тогава тя пребледнява, припада и от устата й започва да излиза глас,
който няма нищо общо с нейния. Той е много силен и със съвсем различен
тембър. Думите и изреченията, които излизат от устата й, нямат нищо
общо с думите, които Ванга употребява във всекидневния си речник. Като
че ли някакъв чужд разум, някакво чуждо съзнание се вселява в нея, за
да съобщи чрез устата й за съдбоносни за хората събития.
За тези същества, с които общува, тя използва най-често термините
„голямата сила” или „голям дух”, но това не бива да предизвиква нашите
скептични усмивки; тези названия трябва да се приемат съвсем условно.
Всъщност ние все още нямаме дори термини за тях. Просто тя си е
избрала думи, които са най-близки до нейните понятия и разбирания.
Този „глас”, който й предава, също трябва да се приема условно. Той
звучи в нея самата, „в главата ми”, както казва Ванга, и тя го
разбира, чува го и му отговаря мислено. Как става това, самата тя не
може да обясни, но това общуване става леко и естествено, но и не може
да го прекрати или избегне.
Източник : 24 часа

В: Да.
К: Какви?
В: ….
К: Виждала ли си ги?
В: Да. Те са прозрачни фигури – така, както човек вижда отражението си
във водата
К: Светещите точки във въздуха тяхна проява ли са (вероятно става
въпрос за праната – авт. на сайта)?
В: Да.
К: Могат ли да се материализират?
В: Не.
К: По твое или по тяхно желание влизате в контакт?
В: Обикновено по тяхно.
К: Състои ли се човекът от няколко взаимно свързани в симбиоза тела:
етерно, физично, умствено?
В: Да.
К: Как виждаш починалите?
В: С образ и глас.
К: При контакт с починал човек, той задава ли въпроси или само
отговаря?
В: И двете.
К: Запазва ли се личността след смъртта?
В: Да.
К: Как възприемаш смъртта?
В: Само като физически край.
К: Кое е по-силно: родствената или духовната връзка?
В: Духовната връзка е по-силна.
(24)

Друго интервю:

Въпрос: Говориш ли с духове?
Ванга: Идват много и най-различни. Някои от тях не мога да ги разбера.
Но тези, които идват и са около мен, ги разбирам. Един идва, чука на
вратата и ми казва: „Тази врата не е добра, смени я!”
Въпрос: Помниш ли, като падаш в транс?
Ванга: Не. Не помня почти нищо. След транс аз се чувствам много зле
през целия ден.
Въпрос: Опитват ли се да те лъжат?
Ванга: Много рядко, повечето хора не смеят.
Въпрос: Вземаш ли лекарства?
Ванга: Не.
Въпрос: Никога ли?
Ванга: Не, не съм. Само преди време за кръвното ми налягане един лекар
ми даде някакви хапчета, но като взех да ги пия, започна да ми
пресъхва устата, просто не мога да си завъртя езика. Спи ми се. Пия
вода не ми е сладка, и изхвърлих хапчетата.
Въпрос: И какво правиш?
Ванга: Нищо. Само много искам, като догледам, да мълча.
Въпрос: Ти как си почиваш?
Ванга: Ами мълча. Затворя се в стаята си и не искам никакви хора.
Лягам по гръб и мълча. Само това ме спасява. (25)

12 Comments

 1. Бай Иван
  Posted ноември 23, 2009 at 12:41 pm | Permalink | Отговор

  Не пишете глупости по въпроси, които не са ви ясни. Излагате се като кифладжия. Ванга е феномен от световна величина и ключ към невидимо за нас измерение в пространство-времето. По-скормно се изказвайте.

  • Posted февруари 14, 2010 at 11:18 am | Permalink | Отговор

   Ще пиша каквото си искам. Вие се излагате с вашия „феномен“, но не го осъзнавате.

 2. Posted януари 23, 2010 at 5:08 pm | Permalink | Отговор

  Авроре, удари се със засилка в стената.

  • Posted февруари 14, 2010 at 11:15 am | Permalink | Отговор

   Добре, Егорчо, куха ми лейко. Сега или веднага?

 3. Йоана Александрова
  Posted януари 26, 2011 at 10:36 am | Permalink | Отговор

  Браво за статията. Радвам се, че макар и рядко, се срещат скептици дори на теми като „Пророкът Ванга“, образ пред който суеверния българин тръпне в страхопочитание и пълни гащите всеки път щом се спомене името и.

 4. Taky
  Posted август 18, 2011 at 3:14 pm | Permalink | Отговор

  Здравейте на всички.Мисля,че участието на скептици в този форум е неуместен.Тук трябва да пишат хора,които са езотирици и вярващи в космичния разум-Абсолют
  Втози семпъл живот има място за всички,но е нужно да има деференцирано проявление на Същноста.
  Не ме интересува мнението на атеста и прагматичния човек.Остевете го! Там горе,ще разбере много истиниХубав ден на всички!

 5. jason
  Posted декември 9, 2011 at 6:06 pm | Permalink | Отговор

  Здравейте, пише ви един скептик, който ще ви разкаже истинска история. Покойната ми майка се е омъжила на 22 години (тя също беше много скептична към такива „феномени“). В продължение на 15 години с баща ми не са успявали да имат деца. Тъй като годините са напредвали-тя е станала почти на 37, а той на 44, вече са мислели да си осиновят дете, но преди това са решили да посетят Ванга, която е била много нашумяла по това време (краят на 70-те години). Без да навлизам в подробности, Ванга е казала следното: „Отивай си, догодина по това време ще имаш момче със сини очи и кестенява коса“, наистина не е познала за косата, всъщност е светло черна, но аз съм се родил през пролетта на следващата година. Освен това е познала невероятни подробности за вече починали хора и други неща, които само майка ми е знаела и които не искам да споделям. Пак казвам, че майка ми изобщо не беше религиозна и не вярваше в такива „неща“. Не защитавам Ванга, тя не ми е никаква, а и нямам време да се занимавам с „глупости“, просто искам да кажа, че все още сме прекалено малки, за да си обясним всичко което съществува. Цялата ни наука-физика,медицина,психология са на много по- ниско ниво отколкото предполагаме, за това не трябва да приемаме всичко казано от официалната наука за чиста монета. Не всичко, което не можем да видим не съществува.

 6. Бат Илия
  Posted декември 21, 2011 at 1:09 am | Permalink | Отговор

  Приятелю, ако ти искаш да сведеш Ванга до нещо което ти е ясно и с това да успокоиш душата си и да спиш по-спокойно, добре. Както казваш твой блог си е, пишеш си каквото искаш. Но дори и да приемем, че тя не е познавала ама нищо, имай впредвид следното – тя на никой вреда не е сторила, от ничия къща не влязла да краде, по ничий адрес лошо не е казала. В конкретност и на теб нищо не е сторила. Ти защо държиш толкова да я пребориш ?? С какво това ще ти помогне? Като си толкова прозорлив и разбиращ, защо не използваш енергията си за нещо по-съзидателно или толкова само можеш?
  През Ванга са минали повече 10 хиляди човека без дори и да е имало пубикувана и една реклама, ти как мислиш, че всички тези са глупаци или какво и от там, точно ти ли ще казваш коя е Ванга?

 7. sdfasd
  Posted ноември 3, 2012 at 12:03 am | Permalink | Отговор

  Ванга никога не е говорила за предсказанията си с точни дати и години. За тоя дето е писал тая статия ще кажа колкото си по-прост толкова са ти по не ясни нещата! Вземи се занимавай с нещо което можеш освен да се правиш на електронен жълт вестник.

 8. Posted юни 12, 2013 at 12:32 am | Permalink | Отговор

  Ще ви покажем Най-новия модел микрослушалка
  за преписване. Само при нас можете да
  закупите моделa wh-102, на уникална цена от 95 лв.

  Бръмбара wh-102 e съвместим с вашия
  mp3 плеър и има високо чувствителен
  микрофон. Хендсфрито се предлага за телефони Nokia, Sony, Samsung, HTC, Huawei, които са
  с 3.5 мм кръгла букса за слушалки.

  Всички микрослушалки, които предлагаме са с гаранция за качество и са изключително добър помощник за преписване.

 9. Сидор
  Posted август 9, 2013 at 1:42 pm | Permalink | Отговор

  Интересно, че когато предсказала потъването на Курск под вода всички са ѝ се смели, понеже град Курск е на много голяма надморска височина. По-късно построили подводница, с име „Курск“ и … сещаш се 🙂

 10. nekoisi
  Posted януари 10, 2016 at 7:07 am | Permalink | Отговор

  До автора: като привеждаш разни цитати ти СИГУРЕН ЛИ СИ че Ванга е казала някое от тези неща???? Или си ги взел от трето лице? И после критикуваш.

One Trackback

 1. By Айде стига с тая Ванга on октомври 19, 2009 at 4:19 am

  […] Феноменът ванга: […]

Пусни/изпрати коментар

Required fields are marked *

*
*

<span>%d</span> блогъра харесват това: